นราธิวาส-ฉก.ทพ.48 ร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เพิ่มขีดความสามารถให้กับกำลังพลและทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่

นราธิวาส-ฉก.ทพ.48 ร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เพิ่มขีดความสามารถให้กับกำลังพลและทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่

 

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 โดย พ.อ.เอกพล เลขนอก ผบ.ฉก.ทพ.48 มอบหมายให้ ฝ่ายยุทธการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 และ หน่วยขึ้นตรงที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเจาะไอร้องโดยมี นายธีรพงศ์ ศรีจันทร์ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ

 

“ตามยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม”และเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทหารพราน ตำรวจ ชุดคุ้มครองตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมทำการซักซ้อม ณ ป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เพื่อเพิ่มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถให้กับกำลังพลและทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่


สำหรับการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย มีการจำลองเหตุการณ์ การตั้งสมมุติฐาน คนร้ายลอบยิงชุดรักษาความปลอดภัยเส้นทาง กองร้อยทหารพรานที่4813 ในขณะที่ลาดตระเวนเดินเท้าบริเวณสะพานคลองปาเร๊ะรูโบ๊ะ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ และได้มีการผนึกกำลังทุกภาคส่วนเข้าร่วมการซักซ้อมแผนเพื่อแก้ไขสถานการณ์ ระงับเหตุ ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

เพิ่มขีดความสามารถให้กับกำลังพลและทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครประจำพื้นที่ ส่วนราชการ หน่วยงานในพื้นที่ร่วมทำการซักซ้อมแผนอย่างพร้อมเพรียงกัน


การซ้อมแผนเผชิญเหตุ “ตามยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม” เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถให้กำลังพล และทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ รวมไปถึงการนำกำลังอาสาสมัครประจำถิ่นในพื้นที่มาปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานและเพิ่มความชำนาญในการป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการระงับเหตุได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม