กองทัพบกชี้แจงสื่อโครงการโซล่าฟาร์ม 30,000 เมกะวัต

กองทัพบกชี้แจงสื่อโครงการโซล่าฟาร์ม 30,000 เมกะวัต

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564ที่ผ่านมา
จากกรณีที่มีข่าว เมื่อ วันที่ 8 ก.พ.64 ว่า กรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้รับมอบรายชื่อผู้ประกอบการที่จะร่วมทำโครงการโซล่าฟาร์ม 30,000 เมกะวัต นั้น ทางหนังสือพิมพ์สี่เหล่าทัพ ขอชี้แจงว่าโครงการนี้ยังเป็นความร่วมมือระหว่าง กองทัพบก กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และยังอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ โดยผู้ประกอบการที่เสนอตัวเข้าร่วมและตัวโครงการฯเองก็ยังต้องผ่านการตรวจสอบให้ความเห็นชอบและคัดกรองอีกหลายขั้นตอน ซึ่งข่าวดังกล่าวยังมีความคลาดเคลื่อนและข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วน จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันมา ณ โอกาสนี้ หากมีความคืบหน้าของโครงการฯ อย่างไร ทางหนังสือพิมพ์สี่เหล่าทัพ จะได้แจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป