ร่วมประชุมหาแนวทาง การแก้ไขปัญหา บุกรุกที่ดินของ กองทัพเรือ

ร่วมประชุมหาแนวทาง การแก้ไขปัญหา บุกรุกที่ดินของ กองทัพเรือ

 


พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม รองหัวหน้าคณะทำงานแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินกองทัพเรือ/โฆษกกองทัพเรือ เป็นประธาน การประชุมหารือการแก้ไขปัญหาที่ดินกองทัพเรือ โดยมี พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (2) เป็นผู้แทนฐานทัพเรือสัตหีบ และนายเกริกชัย พรมดวง ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี

พร้อมด้วย คุณวาสนา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนการจัดการที่ราชพัสดุ เป็นผู้แทนจาก กรมธนารักษ์ ร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินของกองทัพเรือในพื้นที่ต่างๆ ที่อยู่ในความปกครองดูแลของฐานทัพเรือสัตหีบ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ชั่วคราว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม