จันทบุรี-บูรณาการหน่วยงานความมั่นคงออกตรวจสถานประกอบการติดตามมาตรการป้องกันโควิด – 19  และแรงงานต่างด้าว สถานประกอบการให้ความร่วมมืออย่างดีและไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด

จันทบุรี-บูรณาการหน่วยงานความมั่นคงออกตรวจสถานประกอบการติดตามมาตรการป้องกันโควิด – 19  และแรงงานต่างด้าว สถานประกอบการให้ความร่วมมืออย่างดีและไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด

 


วันนี้ ( 27 ม.ค.64 ) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดจันทบุรี นำเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการตามโครงการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าว และติดตามมาตรการป้องกันโควิด – 19 ของสถานประกอบการ อาทิ ทหาร ตำรวจ ตม. ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข จัดหางาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นต้นซึ่งเป็นการออกตรวจตามวงรอบครอบคลุมทั้ง 10 อำเภอโดยครั้งนี้ได้สุ่มตรวจสถานประกอบการแปรรูปส่งออกผลไม้ พื้นที่อำเภอท่าใหม่ ซึ่งสถานประกอบการให้ความร่วมมืออย่างดี และนำพาเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการ

รวมทั้ง สวัสดิการของแรงงานในระบบ แรงงานต่างด้าว สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด พนักงานทุกคนสวมใส่ชุดในการป้องกันการแพร่ระบาดโรค เน้นรักษาความสะอาดสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค พนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย ที่คลุมผม และถุงมือขณะปฏิบัติหน้าที่ มีจุดล้างมือ เจลแอกอฮอล์ เพียงพอแก่พนักงานทุกคน จำนวน 196 คน เป็นชาวต่างด้าวกัมพูชา 36 คน ในส่วนของพื้นที่ส่วนรวมเช่นโรงอาหาร สนามกีฬา พื้นที่นั่งพักผ่อนมีมาตรการเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสภาชนะและสิ่งของร่วมกัน ที่พักอาศัยมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมีการตรวจด้านสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ แรงงานทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 แล้วและไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม