สมาคมนักข่าวปทุมธานีมูลนิธิครอบครัวพอเพียงมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จย่า

ปทุมธานี-สมาคมนักข่าวปทุมธานีมูลนิธิครอบครัวพอเพียงมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จย่า

 


เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่เทศบาลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายพงศธรรศ รุจิพุฒธันยพัต นายกสมาคมนักข่าวปทุมธานี ประธานโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง และ นายสมนึก เกกีงาม ประธานมูลนิธิครอบครัวพอเพียง สาขาจังหวัดปทุมธานี ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า เพื่อเป็นการเทิดทูนเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และความเป็นสิริมงคล และมอบวีลแชร์ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 1 ราย โดยมีพลตรีสมพงษ์ ธรรมสุธีร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเดื่อ เป็นผู้แทนรับมอบ
พลตรีสมพงษ์ ธรรมสุธีร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเดื่อ กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีเทิดทูลสถาบันฯ ซึ่งชาวเทศบาลตำบลบางเดื่อมีความจงรักภักดีมาโดยตลอด ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19ก็ไม่ได้มีความรุนแรงแต่อย่างใด เนื่องจากภายในพื้นที่มีการระวังป้องกันเป็นอย่างดี ที่เป็นห่วงก็คือเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ในช่วงฤดูนี้


นายพงศธรรศ รุจิพุฒธันยพัต พัต นายกสมาคมนักข่าวปทุมธานี และประธานโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง กล่าวว่า ทางโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกงมีความยินดีที่ได้มอบภาพอันเป็นมงคลมาติดตั้งไว้ที่เทศบาลตำบลบางเดื่อ นอกจากนี้ทางคณะกรรมการโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกงได้เล็งเห็นว่าพลตรีสมพงษ์ ธรรมสุธีร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเดื่อ ท่านได้เอาใจใส่ประชาชน รวมถึงการดูแลประชาชนเป็นอย่างดีจึงได้เชิดชูท่านเป็นบุคคลตัวอย่างของจังหวัดปทุมธานีต่อไป


นายสมนึก เกกีงาม ประธานมูลนิธิครอบครัวพอเพียง สาขาจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในส่วนของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง มีจุดประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนและครอบครัวมีคุณธรรมมีจริยธรรม รังเกียจการทุจริตและถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ มีความรักความกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นเพียงกิจกรรมเล็ก ๆ แต่เป็นการแสดงออกถึงการจงรักภักดีต่อชาติและสถาบันฯ รวมถึงได้ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม