ชาวจะนะวอน”ประวิตร” เร่ง ขับเคลื่อน เมืองอุตสาหกรรมต้นแบบ

สงขลา-ชาวจะนะวอน”ประวิตร” เร่ง ขับเคลื่อน เมืองอุตสาหกรรมต้นแบบ

 

 

จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือกรรมการที่ปรึกษาที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบที่ 4 หรือ “เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยจะมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดต่างๆขึ้น เพื่อรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน และมอบหมายให้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเลขานุการของคณะทำงานทั้ง 2 คณะ และมีฝ่ายของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นผู้ช่วยเลขานุการ


ซึ่งแกนนำชาวบ้านส่วนใหญ่ ที่ต้องการเห็นการเกิดขึ้นของ”เมืองต้นแบบที่ 4” ที่ อ.จะนะ ได้เรียกร้องไปยังพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน”เมืองต้นแบบที่ 4” ให้เร่งดำเนินการในการ แต่งตั้งคณะทำงานคณะต่างๆโดยเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เห็นด้วยและต้องการให้มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกิดขึ้น เพื่อที่จะได้มีการจ้างงานในคนในพื้นที่ในอนาคต ที่นับวันจะมีคน ว่างงาน เพิ่มขึ้น รวมทั้ง นักศึกษาที่จบใหม่ในพื้นที่ในอนาคต จะได้ไม่ตกงานอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้
ในคณะทำงานที่ให้มีการแต่งตั้งตัวแทนของคนในพื้นที่ ตัวแทนภาคประชาสังคมคณะละ 3 คน ขอให้มีการกลั่นกรอง ให้ได้ตัวแทนของชาวบ้านจริงๆ ที่ไม่ใช่ตัวแทนของเอ็นจีโอ และต้องไม่มีเรื่องของการเมืองและผลประโยชน์ แอบแฝง


โดยเฉพาะคณะกรรมการในการทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่นั้น ถ้าจะมีการตั้งขึ้นมาใหม่ เพื่อให้รายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นกันอีกครั้ง ก็ขอให้เร่งดำเนินการ เพราะความล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง ไม่มีการประชาสัมพันธ์ถึงปัญหาถึงความคืบหน้าของ โครงการต่างๆ ที่ ศอ.บต. ได้สร้างการรับรู้ไว้แต่เดิม ทำให้คนส่วนหนึ่งไม่มั่นใจว่าจะมีการเดินต่อไปอย่างไร เป็นผลเสียต่อคนในพื้นที่ รวมทั้งนักลงทุน ที่ต้องการเห็นความชัดเจนของโครงการ เพื่อจะได้ลงทุนในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของ อุตสาหกรรม ที่เป็นการลงทุนของเจ้าของโครงการ


ตัวแทนของชาวบ้านผู้ต้องการให้รัฐบาลเดินหน้าในโครงการ”เมืองต้นแบบที่ 4” กล่าวว่า รัฐบาลต้องเร่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยเร็ว เพราะขณะนี้ เอ็นจีโอ ที่เป็นผู้ต่อต้านโครงการดังกล่าว ยังคงมีการให้ความรู้ในเรื่องโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 เพียงด้านเดียว คือความเลวร้ายของการเกิดขึ้นของโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 จึงอยากให้ มีการตั้งคณะทำงานแต่ละคณะ และให้ลงมาทำงานในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจ และความหวังของคนส่วนใหญ่ ที่ต้องการให้ พื้นที่ อ.จะนะ เป็น เมืองต้นแบบที่ 4 หรือ “เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” เพื่อให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่อย่างแท้จริง

 

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม