#สุรินทร์# กกล.สุรนารี มอบบ้าน แก่ผู้ยากไร้ พื้นที่ชายแดน จำนวน 2 หลัง ตามโครงการ กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (ชมคลิป)

#สุรินทร์# กกล.สุรนารี มอบบ้าน แก่ผู้ยากไร้ พื้นที่ชายแดน จำนวน 2 หลัง ตามโครงการ กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 26 มกราคม 2564 พันเอก วีระยุทธ รักศิลป์ รอง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล” จำนวน 2 หลัง ให้แก่ นายครองศิลป์ สังเกตุกิจ อายุ 56 ปี เลขที่ 63 หมู่ที่ 15 บ้านปราสาทเบง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และนางสมใจ จุไรย์ อายุ 61 ปี เลขที่ 124 หมู่ที่ 7 บ้านหมอนเจริญ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นผู้พิการ ที่ยากไร้ และด้อยโอกาส ซึ่งถือว่าเป็นครอบครัวที่หน่วยงานต้องเร่งให้การช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวดังกล่าว โดยงบประมาณในการก่อสร้าง จากเทศบาลตำบลกาบเชิง สนับสนุน เป็นเงิน 100,00 บาท สำหรับงานก่อสร้าง

โดยกองกำลังสุรนารีได้สนับสนุน ชุดช่างจากหน่วยเฉพาะกิจ ที่ 2 กองกำลังสุรนารี เข้าดำเนินการในการสร้าง ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 15 วันจึงแล้วเสร็จ โดยมี นายโอฬาร อยู่กาญจนเศษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลกาบเชิง พ.ต.อ.จุลฑะ จันทน ผกก.สภ.กาบเชิง นางสาว ณัฎฐธัญธิรา โภคินสมใจ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอกาบเชิง นายชัยยะ ยังมี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ พันเอก วีระยุทธ รักศิลป์ รอง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจสนับสนุนมอบถุงยังชีพ อุปกรณ์ไฟฟ้า และงบประมาณ เป็นธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส สร้างสังคมที่มีน้ำใจแบ่งปันซึ่งกันและกัน เป็นชุมชนที่มีความสุข เอื้อเฟื้อ และสมดุล


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม