เพชรบูรณ์ กศน.อำเภอวังโป่งฝึกอาชีพช่วยชุมชน 

เพชรบูรณ์ กศน.อำเภอวังโป่งฝึกอาชีพช่วยชุมชน

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านคลองไทร หมู่ที่ 9 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนางสาวอาริยา มาลัยศรี ผู้ใหญ่บ้านคลองไทร เป็นประธานเปิดโครงการ มีผู้รับการอบรมจากกลุ่มแม่บ้านจำนวน 10 คนรวมถึง ครูจากกศน.ตำบลวังศาลและตัวแทนบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)ได้ เข้าร่วมในพิธีเปิด

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมอาชีพเพื่อ เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยมีวิทยากรอาจารย์วรายุ อินทราลักษณ์ ครูชำนาญการพิเศษ จากโรงเรียนวังโป่งศึกษา มาให้ความรู้และลงมือปฏิบัติ สำหรับหลักสูตรนี้ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2564 เป็นหลักสูตรการผูกผ้าตามอาคาร บ้านเรือนในงานพิธี การจับจีบผ้าบนโต๊ะห้องประชุม การผูกผ้ากับรถในงานบวช เมื่อผ่านการอบรมสามารถสร้างรายได้ สร้างงานให้กับตนเองได้อีกด้วย

ยุทธ ศรีทองสุข ภาพ/ข่าว

ข่าวที่น่าติดตาม