พิจิตร-ชาวบ้านปลื้มโซล่าเซลล์ กอ.รนม.พิจิตร ใช้ได้จริงสูบน้ำช่วยเกษตรกรปลูกพืชผักเสริมรายได้ (ชมคลิป)

โซล่าเซลล์ กับกอ.รมน.ยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและติดตาม ล่าสุด กอ.รมน.พิจิตร พานักข่าวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการสร้างและใช้ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการสูบน้ำใช้งบ 1,580,298 บาท แต่ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้และอาชีพเสริม ชาวบ้านชื่นชมปลื้มใช้งานมากว่า 1 ปีแล้ว ยังคงใช้ได้ดีมีประโยชน์จริง

วันที่ 19 ม.ค. 64 พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร ได้พาสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าของโครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืนปีงบประมาณ 2562 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านงานอาชีพและอาหาร โดยเมื่อปีที่ผ่านมา กอ.รมน.พิจิตร ได้จัดงบประมาณไปดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการบริหารจัดการน้ำที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ บึงพนมบอบ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้พบกับ นายทรงธรรม ชัยศิรินวกาญจน์ อายุ 63 ปี อดีตเป็นรอง ผอ.ร.ร.หนองโสนพิทยาคม ซึ่งเป็นประธานกลุ่มฯ ได้เล่าว่าตนเองและชาวบ้านที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่-ทำนา-รับจ้างทั่วไป ได้รวมกลุ่มกันประมาณ 50 คน แต่พอหมดฤดูทำนาก็ต้องหาอาชีพเสริม หรือไม่ก็ออกไปหารับจ้างทำงานก่อสร้างในเมืองพิจิตร หรือในเมืองหลวง ได้มองเห็นว่าในพื้นที่หมู่ 7 ต.เนินปอ มีพื้นที่สาธารณะ 103 ไร่ แต่ถูกขุดเป็นบึงน้ำสาธารณะ 55 ไร่ ส่วนที่เหลือ 48 ไร่ บริเวณขอบบึงเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจาก นายจันที พิลึก นายก ทต.เนินปอ สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ จึงได้ใช้พื้นที่ 48 ไร่ โดยรอบขอบริมบึงพนมบอบปลูกพืชผักสวนครัว เช่นตะไคร้ มะเขือ พริกอ่อน พริกขี้หนู ฯลฯ เพื่อทำเป็นรายได้เสริม แต่ปรากฏว่า ติดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่จะนำมาใช้เพื่อการเกษตรจึงทำโครงการขอรับการสนับสนุนไปยัง กอ.รมน.พิจิตร และได้งบประมาณ 1,580,298 บาท มาดำเนินการก่อสร้างแผงโซล่าเซลล์ 15 แผง , ถังแชมเปญส่งน้ำขนาด 20,000 ลิตร ,

เครื่องสูบน้ำ , ตู้คอนโทรลไฟฟ้า , เครื่องสำรองไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน , ท่อใช้เพื่อส่งน้ำกระจายน้ำ รวมระยะทาง 1,200 เมตร และอุปกรณ์อีกหลายรายการ ใช้งานมาได้ประมาณ 1 ปีกว่าแล้ว ส่งผลให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและสร้างรายได้จากการปลูกพืชผักสวนครัวมีพืชผักเอาไว้ได้บริโภคทำกับข้าวกิน มีเหลือกินก็ขาย เฉลี่ยมีรายได้เข้ากลุ่มปีละประมาณ 1 แสน – 1.5 แสนบาท ซึ่งก็ยอมรับว่าโครงการโซล่าเซลล์เพื่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรของ กอ.รมน.จว.พิจิตร ใช้ได้ผลจริงและคุ้มค่า


ในส่วนของการสนับสนุนส่งเสริมต่อยอด พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน. จว.พิจิตร (ทหาร) ได้ให้คำแนะนำและรับฟังความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ ต.เนินปอ ซึ่งบอกว่า อยากเลี้ยงปลาในกระชัง , อยากเลี้ยงกบในกระชังบก รวมถึง อยากได้เครื่องอัดฟาง เพื่อจะได้นำมาใช้ประโยชน์ในการทำอาหารสัตว์ รวมถึงลดการเผาฟางของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย

 

สิทธิพจน์ พิจิตร

 

ข่าวที่น่าติดตาม