สตูล ท้องถิ่นจังหวัดสตูล นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล ร่วมส่งมอบหมวกกันน๊อค จำนวน 505 ใบ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เพื่อนำไปส่งต่อให้เด็กและเยาวชน (ชมคลิป)

สตูล ท้องถิ่นจังหวัดสตูล นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล ร่วมส่งมอบหมวกกันน๊อค จำนวน 505 ใบ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เพื่อนำไปส่งต่อให้เด็กและเยาวชน

วันนี้ 19 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ร่วมรับมอบหมวกนิรภัย จำนวน 505 ใบ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 42 แห่ง ในจังหวัดสตูล นำโดยพันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ สวมหมวกให้น้อง” เพื่อนำไปใช้สำหรับแจกจ่ายให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล


ทั้งนี้ โครงการ “ผู้ว่าฯ สวมหมวกให้น้อง” เป็นนโยบายของนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญว่าปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีการขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมากและส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย หากเกิดอุบัติเหตุอาจส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน หรือหากพิการจากการกระทบกระเทือนทางสมอง โดยเฉพาะศีรษะซึ่งเป็นจุดเปราะบางหากได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุ จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของร่างกาย จึงให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ที่จะมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ เปลี่ยนเป็นการร่วมบริจาคหมวกนิรภัยเพื่อนำไปมอบต่อให้แก่เยาวชนในโครงการต่าง ๆ ที่จังหวัดสตูลจัดขึ้นในอนาคต โดยขณะนี้มีผู้มอบแล้วกว่า 1,000 ใบ

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

ข่าวที่น่าติดตาม