เชียงใหม่-สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดงานวันครูออนไลน์“พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พุทธศักราช 2564 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference ภายใต้แนวคิด “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (สพป.เชียงใหม่ เขต 1) จัดงานวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมี ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธี

โดยเชิญชวนผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกท่าน ร่วมระลึกถึงพระคุณครู เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูออนไลน์ผ่านระบบทางไกล VDO Conference และการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1” ภายใต้แนวคิด “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” จัดขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2564 เริ่มเวลา 09.39 น.

กิจกรรมระลึกพระคุณบูรพาจารย์ นายประเทือง ชมชื่น ผู้แทนครูอาวุโสนอกราชการ อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ และนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ผู้แทนครูอาวุโสในราชการ นายเจตย์ สะสะรมย์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำกล่าวปฏิญาณตนและนำยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที

ต่อจากนั้น ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 อ่านสารวันครูของนายกรัฐมนตรี สารวันครูของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมอบโอวาทให้คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 วันที่ 16 มกราคม 2564

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่