นราธิวาส-ผนึกกำลังจุดตรวจร่วมใจ ประชาชนห่างไกล COVID-19

นราธิวาส-ผนึกกำลังจุดตรวจร่วมใจ ประชาชนห่างไกล COVID-19

 

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 โดย พ.อ.เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 พร้อมด้วย นาย เศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณด่านตรวจถาวร บ.จาแบปะ ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พร้อมนำหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ และสิ่งของอุปโภค – บริโภค มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ สาธารณสุข และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ


ในการนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 กล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งสอบถามปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้คำแนะนำ และกำชับให้ดำเนินการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น บันทึกข้อมูลผู้ที่ผ่านเข้าพื้นที่โดยละเอียด เฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทางจากพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง ซึ่งประชาชนผู้เดินทางต่างให้ความร่วมมือในการคัดกรองเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้ร่วมประชาสำพันธ์ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งการล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากบ้านทุกครั้ง การเว้นระยะห่าง รวมถึงการโหลดใช้แอปพลิเคชั่นหมอชนะตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนทุกคนใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม