#สุรินทร์# ผบ.กกล.สุรนารี มอบบ้าน ธารน้ำใจ แก่ผู้ยากไร้แนวชายแดน ตามโครงการ กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (ชมคลิป)

ผบ.กกล.สุรนารี มอบบ้าน ธารน้ำใจ แก่ผู้ยากไร้แนวชายแดน ตามโครงการ กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

วันที่ 13 มกราคม 2564 พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล” ให้แก่ นายสมาน สมาเฆม อายุ 80 ปี ชาวบ้าน บ้านออด ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ด้อยโอกาส และมีโรคประจำตัว โดยงบประมาณในการก่อสร้าง ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป ร่วมกัน สนับสนุน เป็นเงิน 114,424 บาท

สำหรับงานก่อสร้าง กองกำลังสุรนารีได้สนับสนุน ชุดช่างจากหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 เข้าดำเนินการในการสร้าง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีได้กล่าวพบปะให้กำลังใจประชาชนในการประกอบอาชีพและดูแลตนเอง เพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมขอบคุณ ส่วนงานทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพื่อเป็นธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส สร้างสังคมที่มีน้ำใจแบ่งปันซึ่งกันและกัน เป็นชุมชนที่มีความสุข เอื้อเฟื้อและสมดุล ให้สังคมให้ยั่งยืนต่อไป


ปุรุศํกดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม