ชุมพร – เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทุกท่านเทศบาลเมืองชุมพร

ชุมพร – เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทุกท่านเทศบาลเมืองชุมพร

การติดตั้งกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพความคมชัดสูงและครอบคลุมพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพร โดยใช้งบของเทศบาลเมืองชุมพรเอง เป็นเงิน 30 ล้านบาท รวมติดตั้งทั้งหมด 400 ตัว

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องทำงานนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร   นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ให้ทราบโดยทั่วกันว่าทางเทศบาลเมืองชุมพร ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพความคมชัดสูงและครอบคลุมพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพร หากทุกท่านมีข้อมูลการโจรกรรม อาชญากรรมสามารถขอดูข้อมูลได้ที่เทศบาลเมืองชุมพร ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทุกท่านและขอฝากเตือนเหล่ามิจฉาชีพด้วยว่ากล้องวงจรปิดกำลังมองอยู่

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม