ชุมพร – วิสัยทัศน์ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมพร

ชุมพร – วิสัยทัศน์ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมพร

การจัดหาวัคซีนโควิด-19 มาฉีดให้กับประชาชนชาวชุมพรในเขตเทศบาลเมืองชุมพรทุกคนโดยใช้งบของเทศบาลเมืองชุมพรเอง เป็นเงิน 33 ล้านบาท

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องทำงานนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร   นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร  ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าตามที่รัฐบาลจะจัดหาวัคซีนโควิด-19 มาฉีดให้กับ 4 กลุ่มเป้าหมายนำร่อง คือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค โดยเริ่มตั้งแต่ ก.พ. – พ.ย. 64 นั้น ส่วนตัวเห็นว่าในขณะที่ประเทศกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 วัคซีนคือความหวังของประชาชน ซึ่งต้องมีวัคซีนอย่างเพียงพอและกระจายให้ทั่วถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว เพื่อจบปัญหาโควิด-19 ให้ได้เร็วที่สุดแล้วกลับมาเร่งฟื้นเศรษฐกิจ ในฐานะที่เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ผมขอเรียนว่าเทศบาลเมืองชุมพรมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือรัฐบาล ในการจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร โดยปัจจุบันเทศบาลเมืองชุมพร มีประชากรทั้งสิ้น 33,783 คน ให้วัคซีน 2 เข็ม/คน จะใช้งบประมาณ 1,000 บาท/คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 33,783,000 บาท ซึ่งหากรัฐบาลสั่งการให้เทศบาลสามารถนำเงินสะสมมาใช้จ่ายได้ เทศบาลเมืองชุมพรก็พร้อมที่จะให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรทุกคน เพราะเห็นว่าการป้องกันจะทำได้ง่ายกว่าการรักษา โดยเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุข และ อย. ต้องเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติบริษัทผู้ขายวัคซีนและรูปแบบการซื้อ เพื่อเป็นการป้องกันข้อกังวลของประชาชนที่เกรงว่าจะได้รับวัคซีนจากบริษัทที่ไม่มีคุณภาพ

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม