พิธีมอบของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชน ที่ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติออนไลน์

พิธีมอบของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชน ที่ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติออนไลน์

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 พล.อ. สุภรัตน์ เงินบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง
เป็นประธานในพิธีมอบของรางวัล ให้กับเด็กและเยาวชน ที่ร่วมกิจกรรม


งานวันเด็กแห่งชาติออนไลน์ ที่ ศปร. จัดขึ้นผ่านเฟสบุ๊ค ของหน่วยเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 ที่ผ่านมามีเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งภาพกิจกรรมของเด็กและผู้ปกครองพร้อมข้อความสนับสนุนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019( COVID-19 )

โดยจัดพิธีมอบของรางวัล ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ถนนวิภาวดีรังสิตทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนของชาติโดยมุ่งหวังให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม รู้จักหน้าที่ ตามดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2564 ของนายกรัฐมนตรี “ เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน