องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานให้ครอบครัว ทิพคูหา ที่ประสบภัยจากน้ำป่า (ชมคลิป)

ปราจีนบุรี – องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานให้ครอบครัว ทิพคูหา ที่ประสบภัยจากน้ำป่า

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น.ที่ทำการตลาดชุมชนบ้านวังมืด อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญเงินพระราชทานเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้านให้แก่ นาย บุญญสิทธิ์ ทิพคูหา และ นางถนอม ทิพคูหา ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติจากน้ำป่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ทำให้บ้านเลขที่ 163 หมู่ 8 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พังเสียหายทั้งหลัง


สำหรับบ้านที่ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสร้างทดแทนให้ อยู่บริเวณใกล้เคียงกับบ้านหลังเดิม ซึ่งอยู่ในที่ดินของนางถนอม ทิพคูหา มีหลักฐานเอกสารใบรับรองสิทธิในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ตามมติ ครม. ปี 2541 เนื้อที่ 5 ไร่ หลังจากที่ได้นำความกราบบังคมทูล ทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศ เอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นำเงินพระราชทาน จำนวน 108,258 บาท มามอบให้ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ ดังกล่าวนำความปราบปลื้มมายังครอบครัวผู้ประสบภัยอย่างหาที่สุดมิได้
จากนั้น องคมนตรีได้เดินทางเข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ก่อนเดินทางกลับ

//////////ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี

ข่าวที่น่าติดตาม