สระบุรี​/คณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (ชมคลิป)

สระบุรี​/คณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

 

วันที่13มกราคม​2564​เวลา10.00น.​ พล.อ. ธิติชัย เทียนทอง รอง เสธ.ทหาร (๑) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม)เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติของหน่วย ขึ้นตรงศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงและส่วนที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ที่ห้องประชุมพระพุทธบาทชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้ พล.อ. ธิติชัย เทียนทอง ได้เน้นย้ำในเรื่องการดำเนินการป้องกันการขนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฎิบัติตามมาตรการการตรวจอย่างเคร่งครัด
จากนั้นคณะฯทั้งหมดได้ เดินทางไปตรวจพื้นที่ในการปฏิบัติงานของชุดตรวจร่วม ประจำพื้นที่ในการคัดกรองและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าพนักงานปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ที่ร่วมในการตั้งจุดคัดกรอง
สำหรับข้อมูลของจังหวัดสระบุรีขณะนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อโตวิด-19 รายใหม่

รวมผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ระลอกใหม่สะสมในจังหวัดสระบุรี 12 ราย รักษา หายออกจากโรงพยาบาลแล้ว 11 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1 ราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีได้ตำเนินการป้องกันควบคุมโรค โดยได้สอบสวนโรคและตรวจหาเชื้อผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยสะสม รวมทั้งสิ้น 332 รายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 123 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 209 ราย ได้ดำเนินการกักกันตัวผู้สัมผัสเหล่านี้ในสถานที่กักที่ จังหวัดกำหนด 123 ราย ครบกำหนด 14 วันแล้ว จำนวน 53 คน คงเหลือกักหัวที่สถานที่กักกัน จำนวน 67 คน และให้ตัวที่บ้าน 209 ราย ครบกำหนด 14 วันแล้ว 165 ราย คงเหลือกักตัวที่บ้าน 44 ราย มีอาการปกติทุกราย

/ดำรงค์​ ชื่นจินดา /รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม