ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่แก่ นายวัชระ กรรณิการ์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่แก่ นายวัชระ กรรณิการ์

วันนี้ นายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นาง สุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ เลขานุการฯ เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ แก่นาย วัชระ กรรณิการ์ อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ,อดีตรองโฆษกรัฐบาล , อดีตโฆษกกระทรวงพลังงาน โดยมี นายยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ เลขานุการฯ พลเอกพัลลภ ปิ่นมณี ร่วมอวยพรในการนี้ด้วย

ข่าวที่น่าติดตาม