ศรชล.ร่วม 2 หน่วยงานมอบตู้ฆ่าเชื้อโควิด 19 ด้วยแสง ยูวี

ศรชล.ร่วม 2 หน่วยงานมอบตู้ฆ่าเชื้อโควิด 19 ด้วยแสง ยูวี

 


น.อ. เอกภาพ สายโสภา รอง ผอ. ศรชล. จว.สมุทรสาคร และกำลังพล ศรชล.จว.สมุทรสาคร ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์) มอบตู้ฆ่าเชื้อ COVID-19 ด้วยแสงUV (UV DISINFECTION OVEN ) ให้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลสมุทรสาคร จำนวน 5 ชุด(เครื่อง) มูลค่ารวม 60,000 บาท เพื่อใช้ในการสนับสนุน บุคคลากรทางการแพทย์ ในการใช้ฆ่าเชื้อบนหน้ากาก N-95


ซึ่งหน้ากาก N-95 ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV จากตู้นี้ จะสามารถนำหน้ากาก N95 กลับมาใช้ได้ถึง 10 ครั้งโดยปราศจากเชื้อ โควิด-19 รวมถึงการใช้ฆ่าเชื้อในเครื่องมือแพทย์อื่นๆ


โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายแพทย์ อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำใช้สนับสนุนในทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 ต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน