ชุมพร- ผู้ว่าฯ ตรวจความพร้อมสถานที่กักกันตัวชั่วคราว เพื่อใช้เฝ้าระวังจากโควิด-19

ชุมพร- ผู้ว่าฯ  ตรวจความพร้อมสถานที่กักกันตัวชั่วคราว เพื่อใช้เฝ้าระวังจากโควิด-19

 

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร,นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพรผ, และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Local Quarantine) ของจังหวัดชุมพร จำนวน 2 แห่ง คือ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพร ที่ 1 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร สำหรับบุคคลผู้มีสัญชาติไทย และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 414 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ สำหรับบุคคลต่างด้าว โดยจังหวัดชุมพรได้จัดเตรียม สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไว้อำนวยความสะดวก

โดยจังหวัดชุมพรได้จัดตั้งสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Local Quarantine) จำนวน 2 แห่ง สำหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทย ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพรที่ 1 จำนวน 35 เตียง และสำหรับบุคคลต่างด้าว ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 414 จำนวน 60 เตียง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือผู้สัมผัสในพื้นที่ และผู้ที่เดินทางผ่านแดน เข้าเฝ้าสังเกตอาการในระยะที่กำหนด เพื่อเฝ้าดูอาการ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

 

 

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จังหวัดชุมพรได้จัดเตรียมที่พักชั่วคราว สำหรับผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือผู้สัมผัสในพื้นที่จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงผู้ที่เดินทางผ่านแดน และบุคคลต่างด้าวเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพร จำเป็นต้องพักตัวชั่วคราว โดยสถานที่จัดเตรียมไว้ คือ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพร ที่ 1 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สำหรับบุคคลผู้มีสัญชาติไทย รองรับได้ 35 ราย ซึ่งมีทั้งสถานที่พัก และบริเวณที่จะใช้พักผ่อนหย่อนใจได้ สำหรับบุคคลต่างด้าว ได้แยกกักกันไว้ที่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 414 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ พร้อมกับการอำนวยความสะดวกเช่นกัน สำหรับสถานที่ดังกล่าว เป็นสถานที่พักชั่วคราว เพื่อที่จะเฝ้าสังเกตอาการ หากมีอาการเจ็บป่วย ไม่สบาย ก็จะมีแพทย์เข้ารับตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาทันที

ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อดูความพร้อมของสถานที่ และมาตรการความปลอดภัยต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่เอง และผู้ที่ต้องกักกันตัว โดยสถานที่มีความพร้อม ทั้งด้านสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไว้อำนวยความสะดวก นอกจากนี้ยังมีมาตรการป้องกันระหว่างสถานที่กักกันตัว กับชุมชนรอบนอกเป็นอย่างดี จึงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่าได้กังวล

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม