กระบี่-นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่เปิดแคมเปญด้านการท่องเที่ยวปี 2564 นำเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ให้มากที่สุด

กระบี่-นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่เปิดแคมเปญด้านการท่องเที่ยวปี 2564 นำเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ให้มากที่สุด

 


สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ คาดอีก 4 เดือน สถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาด จะคลี่คลายลง
นางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ว่า ขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวพอสมควร นักท่องเที่ยวที่ได้จองไว้ล่วงหน้ามีการยกเลิกไปบ้างบางส่วน ทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าเดินทางท่องเที่ยว แต่คาดว่าอีกประมาณ 4 เดือน ก็คือประมาณเดือนเมษายน 2564 สถานการณ์ต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายลงเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

เนื่องจากทางรัฐบาล ส่วนราชการ ภาคเอกชน ต่างก็ร่วมมือกันในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีมาตรการต่าง ในการแก้ไขปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ เช่นเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติกระบี่ก็จะมีการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น ถ้าหากเดินทางมาทางเรือในบริเวณท่าเรือก็จะมีการคัดกรอง ส่วนสถานประกอบการต่างๆที่มีแรงงานต่างด้าวก็มีการตรวจอย่างละเอียด มีการเฝ้าระวัง ซึ่งในส่วนของจังหวัดกระบี่ก็ไม่ได้เป็นพื้นที่สีแดง เนื่องจากมีมาตรการต่างออกมาที่จะผลักดันให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายลงอย่างรวดเร็วแน่นอน

 


และเมื่อในวันเวลาที่ทุกอย่างดีขึ้นคาดว่าจังหวัดกระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจที่จะอยากจะมาเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี่ เพราะว่าจังหวัดกระบี่มีความใส่ใจในเรื่องสุขอนามัย ในเรื่องความปลอดภัย และผู้คนในจังหวัดกระบี่ ผู้ประกอบการมีความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม มีการรณรงค์สิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาด การลดใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และในแคมเปญในปี 2564 ทางสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ จะได้นำในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ให้มากที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรอย่างไรให้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้เกิดของเสียไปสู่ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดเพราะท้ายที่สุดต้นทุนที่สำคัญก็คือในเรื่องของต้นทุนทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

และในช่วงที่มีการเดินทางน้อยที่สุด นักท่องเที่ยวน้อยลง จะเห็นได้ว่าธรรมชาติได้มีการฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว สัตว์น้ำต่างๆ เพิ่มขึ้นจำนวนมาก น้ำทะเลมีความสดใส เปรียบเสมือนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าธรรมชาติมีความสำคัญเป็นอย่างมากจะต้องทำนุบำรุงเพื่อให้จังหวัดกระบี่ เป็นเมืองที่น่าอยู่ สะอาด มีความปลอดภัย เป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยว แล้วเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่และประเทศไทยก็จะดำเนินการต่อไปอย่างยั่งยืน
สำหรับจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดท่องเที่ยว ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นลำดับที่ 4 ของประเทศ มีจำนวนโรงแรมอยู่ประมาณ 800 แห่ง มีห้องพักกว่า 2 หมื่นห้อง กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดกระบี่….

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง. รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม