นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาส แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อฯเพิ่ม 1 ราย

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาส แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อฯเพิ่ม 1 ราย ย้ำการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ในจังหวัดนราธิวาส จะไม่ขยายวงกว้าง หากชาวนราธิวาสให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

วันนี้ (7 ม.ค.64 ) ที่บริเวณใต้ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2 โดยศูนย์ EOC COVID-19 สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มข้นมาโดยตลอด จนทำให้จังหวัดนราธิวาสไม่มีผู้ป่วยใหม่มาแล้วเป็นระยะเวลา 2๐๘ วัน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2๕ ธันวาคม 2563 มีผู้ป่วยสะสม 43 ราย สำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่จังหวัดนราธิวาส ครั้งนี้เป็นรายที่ 2
โดยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 จังหวัดนราธิวาส พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย เป็นผู้ป่วยอยู่ในศูนย์กักกันตัว (LQ) ตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออก จังหวัดภาคใต้ชายแดน อำเภอยี่งอ

ซึ่งเดินทางมาจากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยผ่านช่องทางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 เข้ารับการกักตัวที่ศูนย์กักกันตัว และได้รับการตรวจหาเชื้อจนมีผลยืนยันในวันที่ 5 มกราคม 2564 นับเป็นผู้ป่วยสะสมรายที่ 45 ขณะนี้กำลังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส จึงได้ออกคำสั่งจังหวัดนราธิวาส 3 ฉบับ ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 ดังนี้ ฉบับที่ 1 คำสั่งที่ 11/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2 คำสั่งที่ 12/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมตลาดและถนนคนเดิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และฉบับที่ 3 คำสั่งที่ 13/2564 เรื่อง จัดตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019


ทั้งนี้มาตรการที่กล่าวมาทั้งหมดจะสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะภาครัฐ ภาคเอกชน และที่สำคัญอย่างยิ่งภาคประชาชน ชาวจังหวัดนราธิวาส ขอให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่จังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด หากไม่มีความจำเป็นในระยะนี้ ให้ชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พร้อมกันนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเดินทางของประชาชนตามด่านตรวจต่างๆในพื้นที่ เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

ทางด้านนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงกรณีที่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 1 ราย นับเป็นผู้ป่วยสะสมรายที่ 45 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่รายที่ 2 ของจังหวัดนราธิวาส ขณะนี้กำลังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

สำหรับผู้ป่วยใหม่รายนี้ เป็นเพศชาย อายุ ๔๘ ปี ไม่มีไข้ มีอาการไอ จากการสอบสวนพบว่า ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย ณ โรงเรียนสอนศาสนา เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน และ วันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 20.00 น. ได้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ (โดยสารเรือข้ามแม่น้ำ) ที่อำเภอตากใบ มีน้องชายและน้องสะใภ้เดินทางไปรับ ซึ่งได้ประสานผู้ใหญ่บ้านและสาธารณสุขอำเภอตากใบ เพื่อไปเข้าพักยังจุดพักคอยที่สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก ต่อมาวันที่ 28 ธันวาคม ๒๕๖๓ เดินทางจากสนามกีฬามหาราช ไปยังจุดตรวจคัดกรอง ณ ด่านสุไหงโก-ลก โดยสารรถกระบะตอนเดียว มีผู้โดยสารร่วมด้วยจำนวน 5 คน หลังจากนั้นได้ส่งตัวไปยัง LQ ตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออก อำเภอยี่งอ มีผู้กักกันที่ตลาดกลางการเกษตรฯ อำเภอยี่งอ จำนวนทั้งหมด 21 คน ซึ่งในวันที่ 2 มกราคม 2564 ได้เก็บตัวอย่างตรวจครั้งที่ 1 ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งหมด 21 คน พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 ราย และเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ได้รับผลยืนยันจากห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดสงขลา ว่าพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งน่าจะเป็นการติดเชื้อจากประเทศมาเลเซีย

จากกรณีดังกล่าว การเดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค เช่น รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย จะด้วยการผ่านด่านที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือผ่านช่องทางธรรมชาติ ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจนำเชื้อเข้าประเทศโดยไม่รู้ตัว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวนราธิวาส ช่วยกันสอดส่อง เฝ้าระวัง ผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศโดยไม่ผ่านการคัดกรอง หรือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงภายในประเทศ มาจากจังหวัดที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้รายงานตัวกับบุคลากรสาธารณสุขในอำเภอที่ท่านอาศัยอยู่ และปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่ง ด้วยการ D Distancing : เว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร M Mask wearing : สวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านไปในที่สาธารณะ H Hand washing : ล้างมือให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ T Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้า-ออกทุกสถานที่ หรือตรวจหาเชื้อ (เฉพาะผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน) T Thai cha na : ลงชื่อสแกนไทยชนะทุกสถานที่ที่ไป หากมีการระบาดในสถานที่นั้นๆ จะได้ตามตัวได้

ซึ่งการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ในจังหวัดนราธิวาส จะไม่ขยายวงกว้าง ถ้าหากชาวนราธิวาสทุกคนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือ และตามมาตรการที่จังหวัดนราธิวาสกำหนดอย่างจริงจัง คาดว่าแนวโน้มการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ของจังหวัดนราธิวาส จะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ และไม่สูงมากตามที่คาดการณ์ไว้ และโรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยในได้ตามมาตรฐานและเพียงพอ แต่ถ้าหากประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อโรค เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มีการไปร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก โดยไม่มีการเว้นระยะห่าง ไม่ล้างมือให้สะอาด เป็นต้น คาดว่าในอนาคตจะมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งจะเป็นตัวช่วยอย่างดีที่จะทำให้คนนราธิวาสปลอดโรค จังหวัดนราธิวาสปลอดภัยจาก COVID-19

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม