ชุมพร – แถลงสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ แต่สั่งเพิ่มมาตรการคุมเข้ม

ชุมพร – แถลงสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ แต่สั่งเพิ่มมาตรการคุมเข้ม

วันนี้ (4 ม.ค. 64) นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร,พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร, นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยสถานการณ์จังหวัดชุมพร ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ และจากระบบคัดกรองและเฝ้าระวังของจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 1ธันวาคม 2563 ได้ปฏิบัติการเชิงรุกในชุมชนโดยการแบ่งกลุ่มเสี่ยง ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน 1,981 ราย , เสี่ยงปานกลาง 87 ราย, เสี่ยงต่ำ 5,468 ราย โดยได้ทำการตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงสูง และเสี่ยงปานกลาง จำนวน 1,699 ราย และผลไม่พบผู้ติดเชื้อ 1,355 ราย รอผล 344 ราย นอกจากนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้กำหนดให้จังหวัดชุมพรเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด

จากสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดชุมพรได้มีมาตรการต่างๆ ที่สอดคล้องกับส่วนกลาง พร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดขึ้นตามลำดับ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 จังหวัดชุมพร ได้ออกประกาศปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และห้ามกิจกรรม ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ ห้ามใช้อาคารที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทํากิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก, ห้ามจัดการประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง พร้อมกับปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ รวมถึงสนามไก่ชน สนามซ้อมไก่ชน โต๊ะสนุกเกอร์ และบิลเลียด และสถานที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน สำหรับสถานที่ที่ใช้เป็นสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการที่ดำเนินการในสถานที่เปิดโล่ง สามารถปรับให้ดำเนินการเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มได้ ภายใต้เงื่อนไขห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน พร้อมกับลดความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ และต้องไม่มีดนตรีสด การถ่ายทอดสดกีฬา การมั่วสุม หรือกระทำการอื่นใดที่เข้าเงื่อนไขของการเป็นสถานบริการ สำหรับร้านที่เปิดได้ตามเวลาปกติ คือ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ตลาดนัด ตลาด โรงมหรสพ สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส สนามกีฬาในร่ม ให้เปิดทำการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ให้ทำตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้จังหวัดชุมพร ยังเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองการผู้ที่เดินทางเข้าออกพื้นที่ ซึ่งมีการเก็บข้อมูลบุคคลที่เดินทางเข้าออกนอกพื้นที่ ทั้งทางถนน ทางรถไฟ ทางเรือ และเครื่องบิน และขอให้พี่น้องประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยง เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนกรณีแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยห้ามมิให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งจังหวัดชุมพรได้ตั้งจุดสกัดทางเข้าเมืองทุกช่องทาง หากมีการตรวจพบต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งสิ้น

จังหวัดชุมพรมีความห่วงใยพี่น้องชาวชุมพรทุกคน กับสถานการณ์ในขณะนี้ และขอให้เชื่อมั่นว่าเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน เพียงขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวชุมพร ดังนี้ กินร้อน ช้อนตัวเอง, สวมหน้ากากอนามัยหรือสวมหน้ากากผ้าเมื่อจำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่ ที่มีประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างแออัด, งดเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงและสถานที่แออัด, ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ, ให้อยู่ห่างจากผู้อื่น อย่างน้อย 1 เมตร และที่สำคัญ ขอให้อยู่ในพื้นที่จังหวัด แต่หากจำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อกลับเข้ามาในจังหวัดชุมพรอีกครั้ง หรือหากมีบุคคลนอกพื้นที่จังหวัดชุมพร มาพักอาศัยในบ้านของเรา หรือพบเห็นผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่า เป็นโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019ให้แจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้านทราบทันที

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม