เพชรบูรณ์-รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬากีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต

เพชรบูรณ์-รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬากีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต

 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ว่าที่ร้อยตรีศรัณยู เมฆอรุณกมล ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิตและโรงเรียนบ้านเขาโล้น ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ,บริษัท อัครา รีซอร์สเซสจำกัด(มหาชน)และผู้ปกครอง ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน และร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬา


สำหรับการแข่งขันกีฬาสีในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา ทำให้ร่างกายแข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างความสามัคคีและรู้จัดการทำงานเป็นทีม การแข่งขันได้แบ่งออกเป็น3สี คือสีเขียว,สีขาวและสีฟ้า โดยมีการแข่งขันประเภทกีฬา พื้นบ้านและกีฬาสากล ท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

ยุทธ ศรีทองสุข /ภาพข่าว

ข่าวที่น่าติดตาม