เพชรบูรณ์ : “ สะเดาเกมส์ ครั้งที่27 ” โรงเรียนวังโป่งศึกษา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

เพชรบูรณ์ : “ สะเดาเกมส์ ครั้งที่27 ” โรงเรียนวังโป่งศึกษา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

 

ที่สนามกีฬา โรงเรียนวังโป่งศึกษา จ.เพชรบูรณ์ นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่งได้มอบหมายให้ นายณัฐพัชร์ ภัทรพิศิษฐ์ ปลัดอาวุโสอำเภอวังโป่ง เป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันกีฬาภายใน สะเดาเกมส์ ครั้งที่27” โดยมีนายมานะ มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ,ผู้บริหารสถานศึกษา,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น,บริษัท อัครา รีซอร์สเซสจำกัด(มหาชน)และผู้ปกครอง ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน และร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬา


สำหรับ การจัด”การแข่งขันกีฬาสี สะเดาเกมส์ ครั้งที่27″มีขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา กรีฑา มีพัฒนาการด้านอารมณ์ ร่างกาย จิตใจ และการออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีทักษะในการเล่นกีฬาดีขึ้น ให้นักเรียนรู้จักการเคารพกฏ ระเบียบ และกติกาในการแข่งขัน อันจะเป็นการนำไปสู่การเคารพในสิทธิและการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย

ตลอดจนถึงส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และหลีกห่างไกลยาเสพติด ทั้งนี้ได้แบ่งนักเรียนชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย ออกเป็น 4 สี คือสีชมพู,สีม่วง,สีฟ้าและสีแดง โดยแข่งขันประเภทกีฬา 8ชนิดคือ ฟุตบอล,วอลเลย์บอล,เปตอง,บาสเกตบอล,เทเบิลเทนนิส,เซปัคตระกร้อ,หมากฮอสและE-Sport Games บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และหลังจากจบการแข่งขันได้มีพิธีมอบถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล สำหรับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันของละสีตามลำดับต่อไป

ยุทธ ศรีทองสุข /เดชา มลามาตย์ ภาพข่าว

ข่าวที่น่าติดตาม