นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนสมาคมเจ๊ตสกีฯและบริษัทเพลินฯ มอบอุปกรณ์การเรียน และอื่นๆ ให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารเป็นปีที่ 36

นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนสมาคมเจ๊ตสกีฯและบริษัทเพลินฯ มอบอุปกรณ์การเรียน และอื่นๆ ให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารเป็นปีที่ 36

 


นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย ( สนพท. นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย ( สนต.) เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 และหัวหน้าศูนย์ข่าว นสพ.เดลินิวส์ภาคใต้ตอนล่าง เป็นตัวแทนของนายสิทธิชัย สืบสหการ สมาคมเจ๊ตสกีแห่งประเทศไทย บริษัทเพลินคอมมิวนิเคชั่น

อดีตข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ นักหนังสือพิมพ์อาวุโสและนักธุกิจ มอบสิ่งของต่าง อาทิ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์กีฬา ข้าวสาร น้ำดื่ม และสิ่งของอื่นๆรวม 13 รายการ จำนวน 2 คันรถขนส่งไปรษณีย์ ให้กับโรงเรียนต่างๆ จำนวน 4 โรง อาทิ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน โรงเรียนบ้านเขาติง โรงเรียนบ้านลิพัง ซึ่งมีนักเรียนรวมกันกว่า 500 คน


ซึ่งสมาคมเจ๊ตสกีฯ และ บริษัทเพลินฯ พร้อมสมาชิก ได้ดำเนินการด้านการกุศล ด้วยการเดินทางจากกรุงเทพฯ มามอบสิ่งของต่าง รวมทั้งทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารติดต่อกันเป็นเวลา 36 ปีเต็ม ซึ่งในปี 2563 ได้เลือกโรงเรียน ตชด. และโรงเรียนอื่นๆ ใน ต.ลิพัง รวม 4 โรงเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษา และสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ แต่เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 ที่แพร่ระบาดรอบที่ 2 ทำให้สมาชิกกว่า 70 ชีวิต ไม่สามารถเดินทางมอบด้วยตนเอง นายสิทธิชัย สิบสหการ จึงได้มอบให้ นายไชยยงค์ มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนในครั้งนี้


ซึ่ง ร.ต.อ.วิชาญ ไชยเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก ได้กล่าวของคุณสมาคมเจ๊ตสกีฯ บริษัทเพลินฯ และคณะผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ถึงแม้จะมามอบทุนการศึกษาด้วยตนเองไม่ได้ เพราะปัญหาที่เกิดอย่างกระทันหัน แต่ทางผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 4 โรง และ นักเรียน ก็ขอขอบคุณในอุปกรณ์ สิ่งของต่างๆ ที่ผู้ใหญ่ในดีมอบให้ในวันนี้ โรงเรียนและนักเรียนคงจะได้รับโอกาสนี้ในครั้งต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม