ชุมพร – มทบ.44เปิดจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2564   “ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน”

 

ชุมพร – มทบ.44เปิดจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2564   “ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน”

วันที่ 26 ธันวาคม 2563  พล.ต.เสนีย์ ศรีหิรัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 พร้อม คุณพิไลพรรณ ศรีหิรัญ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา มทบ.44  เป็นประธานพิธี เปิดจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2564   เป็นความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนที่จะเดินทางในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามความเหมาะสม ตามนโยบายของกองทัพบก โดยใช้ชื่อกิจกรรมนี้ว่า “ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน” ณ บริเวณถนนชุมพร-ระนอง หน้าค่ายเขตอุดมศักดิ์ มณฑลทหารบกที่ 44 จังหวัดชุมพร

พ.อ.หญิง ประภาศรีตัณศิลา รักษาราชการแทน หก.กกร.มทบ.44  กล่าวว่า  จัดตั้งจุดที่พักรถและจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าหน่วยทหาร โดยพิจารณาเลือกพื้นที่ตามปัจจัยที่เหมาะสม เช่น บริเวณด้านหน้าที่ตั้งหน่วย บริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประจำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางตลอด 24 ชม. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม เช่น น้ำดื่ม, ผ้าเย็น, กาแฟ, เจ้าหน้าที่แนะนำเส้นทาง, เจ้าหน้าที่เสนารักษ์พร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น, เครื่องมือช่างที่จำเป็น, นวดแผนไทยผ่อนคลาย, อุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์มือถือ, ห้องน้ำ, ห้องสุขา เป็นต้น จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมปฏิบัติงานตามความเหมาะสม การแต่งกายชุดจิตอาสาเสื้อยืดคอปกสีเหลืองหรือสุภาพ, กางเกงขายาวสีเข้ม, ผ้าพันคอพระราชทานสีเหลืองและหมวกพระราชทานสีฟ้า  มี“จุดรับแจ้งเหตุ ชื่อหน่วย หมายเลขโทรศัพท์” พร้อมทั้งไฟส่องสว่างให้ประชาชนที่ผ่านไป – มา เห็นชัดเจน และเมื่อมีการแจ้งเหตุต่างๆ จากประชาชน ให้ผู้รับผิดชอบจุดบริการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขีดความสามารถของหน่วย หากเกินความสามารถของหน่วยให้ประสานงาน  ไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือต่อไป ดำเนินการตั้งแต่ 26 ธ.ค. 63, เวลา08.00 ถึง 6 ม.ค. 64, 18.00 น.

พล.ต.เสนีย์ ศรีหิรัญ กล่าว การจัดตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2564   “ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน”  มอบหมายให้กำลังพล  ผบ.หน่วยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าค่ายของแต่ละพื้นที่เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินการ และให้หน่วยทหารที่มีที่ตั้งในพื้นที่ค่ายทหารดังกล่าว ให้การสนับสนุนการปฏิบัติ เมื่อได้รับการประสานหรือร้องขอ   รายงานผลการปฏิบัติประจำวัน ประกอบด้วยประเภทของการบริการ จำนวนผู้เข้ารับบริการและความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ของทุก และขอขอบคุณกำลังพลและหน่วยงานต่างๆทีได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรม ตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2564   “ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน” และขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วย

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม