ลำพูน – ผวจ.ลำพูนเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ.

ลำพูน – ผวจ.ลำพูนเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ.

 

เมื่อเวลา 08:10 นาฬิกา วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่วัดสุพรรณรังสี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เดินทางมาลงคะแนนเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สถานที่เลือกตั้ง ณ ศาลาการเปรียญวัดสุพรรณรังสี โดยมีประชาชนทุกกลุ่มวัยจากหลากหลายสาขาอาชีพ รวมถึงกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ต่างทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.) และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(ส.อบจ.)อย่างต่อเนื่อง

บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย , ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และ คัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าไปทำการลงคะแนนเลือกตั้ง หากพบว่าประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีไข้สูงกว่า 37.5 องศาฯ จะได้เข้าไปทำการใช้สิทธิ์ในคูหาเฉพาะที่ได้จัดเตรียมไว้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า วันนี้( 20 ธ.ค.63) มีการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(ส.อบจ.ลำพูน) และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(นายก อบจ.ลำพูน) ทุกอำเภอได้จัดให้มีการเลือกตั้ง ทุกหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดลำพูน จึงขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08:00 นาฬิกา ถึง 17:00 นาฬิกา โดยขอให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่อ

จากนั้นให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตร แสดงตัวที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนอย่างชัดเจน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรลงคะแนน 2 ใบคือ บัตรเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ บัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากนั้นให้เข้าคูหาเพื่อการลงคะแนนตามปกติ แต่หากว่าผู้มาใช้สิทธิมีไข้ ทางเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งจะให้ใช้คูหาเฉพาะสำหรับผู้มีไข้ ทุกคนที่เขาเข้าไปที่หน่วยเลือกตั้งจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อีกครั้งหลังจากออกมาจากหน่วยเลือกตั้ง ตามมาตรฐานมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid

ดังนั้นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดลำพูน ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ที่ผ่านมาจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในประเทศ มากที่สุดติดต่อกันถึง 13 ครั้ง การเลือกตั้งครั้งนี้ขอเชิญพี่น้องชาวลำพูนมาสร้างสถิติแชมป์การลงคะแนนสูงสุดเป็นสมัยที่ 14 อีกครั้งหนึ่ง..

จังหวัดลำพูนมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นายก.อบจ.และ ส.อบจ. จำนวนทั้งสิ้น 329,233 คน จากประชากรทั้งหมด จำนวน 450,000 คน มีหน่วยเลือกตั้ง ใน 8 อำเภอ 24 เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งย่อย จำนวน 708 หน่วยเลือกตั้ง


________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

 

ข่าวที่น่าติดตาม