เชียงใหม่-โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เปิดการแข่งขันกรีฑาคณะสี ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่ (ชมคลิป)

เชียงใหม่-โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เปิดการแข่งขันกรีฑาคณะสี ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่

 

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาคณะสี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายธนพล กมลหัตถ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ
ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวว่า การแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี เป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่ง สมควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)ได้กำหนดไว้


คงเป็นที่ราบกันดีอยู่แล้วว่าการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีและประหยัดที่สุดคือการออกกำลังกายหากทุกคนได้ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายโดยทำสม่ำเสมอ ไม่เฉพาะในฤดูกาลแข่งขันเท่านั้นจะเป็นผลทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่น วันเรียน การออกกำลังกาย จะช่วยทำให้สติปัญญาเฉลียวฉลาด ไม่ตกเป็นทาสยาเสพติดและที่สำคัญเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย
ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้เห็นความสำคัญและจัดให้มีการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสีขึ้น ขออำนวยพรให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งนักกีฬาและกองเชียร์ทั้ง 5 คณะสี จงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดการแข่งขันมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะและรู้อภัย และสามารถนำชื่อเสียงเกียรติยศและศักดิ์ศรีมาสู่คณะสีของตน


นางสาวกัลยารัตน์ พอก๊ะ ประธานนักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 กล่าวว่า ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดให้นักเรียนทุกคนสังกัดคณะสี จำนวน 5 คณะสี ได้แก่ คณะเทิดจรรยา(สีเหลือง) คณะสามัคคี(สีแดง) คณะศรีวัฒนา (สีเขียว) คณะการุณรักษ์(สีม่วง) และคณะภักดิ์พิรีย์(สีฟ้า)นั้น
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะให้อภัยซึ่งกันและกัน ฝ่ายกิจการนักเรียนจึงได้ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดให้มีการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะ 5 คณะสี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจัดให้มีการแข่งขันกรีฑา การประกวดขบวนพาเหรดแฟนซี การประกวดกองเชียร์และผู้นำเชียร์อีกด้วย

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม