เด็กนักเรียนกว่า 5 พันคน เข้าชมแหล่งเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่แบบครบวงจร ที่สวนนงนุชพัทยา 1 ใน 10 สวนสวยที่สุดในโลก! (ชมคลิป)

เด็กนักเรียนกว่า 5 พันคน เข้าชมแหล่งเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่แบบครบวงจร ที่สวนนงนุชพัทยา 1 ใน 10 สวนสวยที่สุดในโลก!

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน10สวนสวยที่สุดในโลก มี ได้มีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งจังหวัดชลบุรี และ กรุงเทพมหานครกว่า 5 พันคน ได้เข้าชมสวนสวย บนพื้นที่ 1,700 ไร่ ชมสวนลอยฟ้า สวนที่แปลกใหม่ที่สุดในโลก การตกแต่งสวนถาด มากกว่า 135 ถาด เนริส์เชอรี่ตะบองเพชร สวนไดโนเสาร์ 235 สายพันธุ์ 832 ตัว สัตว์ปูนปั้น และสวนต่าง ๆ กว่า 30 สวน พร้อมเข้าชมแสดงวัฒนธรรมไทย 4 ภาค และช้างแสนรู้


นอกจากนี้นักเรียนบางกลุ่มยังได้เข้าชมแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ชมการสาธิตทำน้ำส้มคันไม้จากการเผาถ่าย การปั้นกระถาง พร้อมกับชมแปลงผักที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยชีวะภาพที่ทางสวนนงนุชพัทยาได้ผลิตขึ้นใช้เอง เพื่อใช้ในการรดน้ำผัก ผักที่ได้จึงปลอดสารพิษ และอาหารไทย ขนมไทย รวมถึงการสอนศิลปะป้องกันตัวของแม่ไม้มวยไทย


โดยการเดินทางมาเยี่ยมของเด็กนักเรียนมาที่มาสวนนงนุชพัทยาเพื่อจะได้เป็นการปลูกฝังเด็กให้สนใจในเรื่องเกษตร รักสัตว์ การใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสวนพฤษศาสตร์ รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณได้ความรู้ความเข้าใจและการอนุรักษ์แก่เด็กนักเรียนที่เดินทางมาสวนนงนุชพัทยา

ดังนั้นสวนนงนุชพัทยาได้เดินหน้าทำหน้าที่สอนเด็กและเยาวชนของชาติให้เข้าถึงในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ต่าง ๆได้เรียนรู้สัตว์นานาชนิด โดยมีเด็กนักเรียนและเยาวชนมาเรียนรู้ ปีละหลายแสนคนเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ปลูกฝังเยาวชนอย่างสมบูรณ์แบบ

 

ข่าวที่น่าติดตาม