ลำพูน – พสกนิกรตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563

ลำพูน – พสกนิกรตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563

 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 09:30 นาฬิกา ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ , ข้าราชการ , พนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง , ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแม่น้ำกวง เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม และกิจกรรมเก็บขยะสองข้างทางถนนเรียบทางรถไฟ

เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้ถนนดูสวยงาม สะอาด น่ามอง และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถ ใช้ถนน ในเส้นทางดังกล่าวฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทย, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน และประชาชนจิตอาสาจังหวัดลำพูน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


____________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม