วิชิต มั่นใจเก้าอี้นายกฯอบจ.หลังลงพื้นที่มอบ นโยบาย 8 อำเภอ

วิชิต มั่นใจเก้าอี้นายกฯอบจ.หลังลงพื้นที่ มอบ นโยบาย 8 อำเภอ

 


เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63 นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบอร์ 2 กล่าวว่า ขณะนี้ได้เร่งลงพื้นที่ทั้ง8อำเภอเพื่อพบปะพี่น้องประชาชน พร้อมมอบนโยบายการทำงาน ให้แก่พี่น้องประชาชนตัดสินใจในการเลือกตั้งนายกอบจ.และสมาชิกสภาจังหวัด(ส.จ.)ที่จะมีขึ้นในวันที่20ธ.ค.นี้ และเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีความโปร่งใสที่ผ่านมาตนลงพื้นที่หาเสียงพบปะพี่น้องประชาชนมีกระแสตอบรับนโยบาย//เปลี่ยนประจวบฯให้ดีกว่านี้ของตน//สอดรับกับเสียงสะท้อนในพื้นที่ 8 อำเภอ ดังนั้นหากตนได้รับโอกาสจากพี่น้องชาวประจวบฯตนจะนำนโยบายที่ให้คำหมั่นไว้กับพี่น้องประชาชนมาพัฒนาจังหวัดบ้านเกิดให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นรูปธรรม


นายวิชิตกล่าวอีกว่า ตนเป็นคนทำงานจริงจัง การแก้ปัญหาที่แท้จริงได้นั้นต้องมาจากการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนชาวประจวบฯจึงจะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและเกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนรวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคต้องครอบคลุมทุกพื้นที่เพราะจังหวัดประจวบฯมีศักยภาพหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมโรงงาน ระบบขนส่ง และเขตเศรษฐกิจจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร

นอกจากนี้ตนยังมีแนวคิดที่จะเชื่อมโยงระบบการค้าออนไลน์ทั้ง8อำเภอเพื่อพัฒนาสินค้า การเกษตร การประมง การท่องเที่ยวให้เกิดการบูรณาการทั้งระบบสร้างเศรษฐกิจชุมชนและฐานรากให้เข้มแข็ง มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นยั่งยืนและหวังว่าพี่น้องชาวประจวบฯจะมอบให้โอกาสและร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงบ้านเกิดให้ดีกว่านี้ไปด้วยกัน เลือกตั้งครั้งนี้ผมพร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหากพี่น้องประชาชนให้โอกาสผม ดร.วิชิต กล่าว

 

นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

ข่าวที่น่าติดตาม