นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ร่วมงานแถลงข่าว สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ”

นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ร่วมงานแถลงข่าว สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี ร้อยตํารวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสมาคม สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในการแถลงข่าว และนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเศไทย เข้าร่วมแถลงข่าว หัวข้อการรวมกลุ่มเป็นกิจการเพื่อสังคมของคนพิการและครอบครัว ในงานดังกล่าวว่าสังคมสงเคราะห์ได้เชิญผู้ที่ออกบูธในงานมหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการมาแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์เป็นตัวอย่างด้วย ทั้งนี้ยังได้กล่าวขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและคนพิการเข้าร่วม”งานมหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ”

โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เล็งเห็นถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการทั่วประเทศได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้
จึงจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ” โดยการสนับสนุนจากสลากการกุศล
✳️กิจกรรมในงานนอกจากมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ ผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา แล้วยังมีกิจกรรมบนเวทีของเหล่าดารา และ ศิลปิน มากมาย
มาร่วมกันสร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้พวกเขา
ในงาน”มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ “
วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่ เวลา10.00 น. – 19.00 น.
ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5 – 6
#ดอกแก้วกัลยา
#มหกรรมคนพิการ
#คนพิการ
#ส่งเสริมอาชีพคนพิการ
#มาร่วมกันสร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้พวกเขา

ข่าวที่น่าติดตาม