กฟผ.บางปะกง นำคณะสื่อมวลชนฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ศึกษาดูงานด้านการพลังงาน 3 วันที่ราชบุรี และกาญจนบุรี

กฟผ.บางปะกง นำคณะสื่อมวลชนฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ศึกษาดูงานด้านการพลังงาน 3 วันที่ราชบุรี และกาญจนบุรี

 

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 63 นายพลากร บุญห่อ ประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำคณะสื่อมวลชนจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจันทบุรี ร่วมศึกษาดูงานด้านการพลังงานที่ ห้องออดิทอเรียม กฟผ.เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี มีการนำเสนอให้เห็นรูปแบบการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพลังงานน้ำ พร้อมมีการยืนยันถึงด้านความปลอดภัยในตัวเขื่อน มีการชี้ให้เห็นการบูรณาการร่วมด้านการท่องเที่ยว ได้อย่างชัดเจน


จากการร่วมทัศนศึกษาดูงาน ด้านการพลังงาน กับ กฟผ.บางปะกง ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 63 ยังได้มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งการร่วมเล่นแพร เปียก ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการสื่อสัมพันธ์ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พร้อมนำศึกษาดูงานในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการ ท่อเขต 8 (ปตท) จังหวัดกาญจนบุรี ฟังการรายงานการวางท่อระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในจังหวัดราชบุรี เพื่อนำมาใช้กับโรงไฟฟ้า


ด้านสื่อมวลชน ฉะเชิงเทราโดย นายอาษา จันทร์พิทักษ์ บก.นสพ.แปดริ้วเดลี่ ขึ้นซักถามโครงการวางท่อ ถึงความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทย และการแสดงจุดแนวท่อตลอดเส้นทางในการวางท่อให้ชัดเจน สอบถามปัญหาท่อก๊าซระเบิดที่ คลองเปร็ง จังหวัดสมุทรปราการ ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก


ก่อนเดินทางกลับ นายพลากร บุญห่อ ประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าบางปะกง ได้พูดถึงความพร้อมด้านการเตรียมเปิดโรงงานไฟฟ้าอีก 2 แห่ง พร้อมได้กล่าวขอบคุณพี่ๆ น้องๆ สื่อมวลชนฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจันทบุรี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ กฟผ.บางปะกง ที่ร่วมโครงการฯ เดินทางตลอด 3 วันที่ผ่านมา

 

#ภาพ/ข่าว  นภชนก เหมือนนามอญ พิชญ์ญา ทิพย์ศรี รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม