กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมจิตอาสาลงแขกเกี่ยวข้าวลดค่าใช้จ่ายให้กับชาวนาผู้ยากไร้” (ชมคลิป)

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมจิตอาสาลงแขกเกี่ยวข้าวลดค่าใช้จ่ายให้กับชาวนาผู้ยากไร้”

 

 

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังพลจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการ อบต.โนนหนามแท่ง และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในพื้นที่แปลงนาของ นายบุญร่วม สีดาสาร อายุ 57 ปี มีที่นาจำนวน 6 ไร่ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 143 หมู่ 11 บ้านคำเตย ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

ซึ่งเป็นชาวนาผู้ยากไร้ มีฐานะยากจน ขาดแคลนแรงงาน และเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนาที่จะต้องจ่ายค่าแรงงานเกี่ยวข้าว หรือ ว่าจ้างรถเกี่ยวข้าว รวมทั้งยังเป็นการช่วยฟื้นฟูประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ บริเวณแปลงนา บ้านคำเตย ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

มนัส เอมโอด อำนาจเจริญ.0935650759

ข่าวที่น่าติดตาม