ร.3 พัน.3 โดย กองร้อยเฉพาะกิจถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดชุดหมอเดินเท้าเข้าแจกจ่ายข้าวกล่องและมอบเสื้อกันหนาวให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ร.3 พัน.3 โดย กองร้อยเฉพาะกิจถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดชุดหมอเดินเท้าเข้าแจกจ่ายข้าวกล่องและมอบเสื้อกันหนาวให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

 


________เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์ พระที่นั่ง ที่กองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ เมื่อปี 2562 และเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ทรงเปิดโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเมื่อปี 2561


________ทั้งนี้ พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน 3) ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม มอบหมายให้กองร้อยเฉพาะกิจถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดชุดหมอเดินเท้าเข้าพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน พร้อมทั้งแจกจ่ายข้าวกล่องและมอบเสื้อกันหนาวให้กับประชาชนผู้ยากไร้ได้สวมใส่ เพื่อคลายความหนาวในช่วงฤดูหนาว ทั้งนี้ได้สอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ ปัญหาต่างๆในพื้นที่ ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารนาให้การช่วยเหลือต่อไป

////////////////////////////////////////////////
ภาพ : 303 PR TEAM
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

ข่าวที่น่าติดตาม