ที่ปรึกษาประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาขุดคลองไทยร่วมแสดงความยินดี

ที่ปรึกษาประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาขุดคลองไทยร่วมแสดงความยินดี

วันนี้ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ ที่ปรึกษาประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาขุดคลองไทยร่วมแสดงความยินดี ต่อท่านพลตรีทรงกลด ทิพย์รัตน์ ที่ได้เข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อศึกษาการขุดคลองไทยและพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ ของสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภาฯ ในการนี้ ทางพลตรีทรงกลด ได้กล่าวว่า ทางคณะกรรมธิการวิสามัญฯนี้ จะดำเนินการทุกอย่างเพื่อผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และพี่น้องประชนคนไทย

ข่าวที่น่าติดตาม