สระบุรี/ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันและหน่วยงานครั้งที่2/2563 (ชมคลิป)

สระบุรี/ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันและหน่วยงานครั้งที่2/2563

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวทางการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามประเด็นกลุ่มปัญหาที่ทางจังหวัดได้กำหนด และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มปัญหาคือกลุ่มปัญหาด้านเศรษฐกิจ
– โครงการโคก หนอง นา โมเดล ขอให้สนับสนุนงบประมาณจำเป็นต้องมีวิศวกรหรือช่างในการเขียนแบบ ในการขุดหนอง มติที่ประชุมมีความเห็นชอบ
– มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME โดยมีการเพิ่มช่องทางการตลาด และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ


กลุ่มปัญหาด้านสังคม

– ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือ TPMAP ใช้ระบุปัญหาความยากจนในระดับบุคคล เป้าหมายคือการพัฒนาทั้ง 54 ครัวเรือน ซึ่งพบว่า 2 ครัวเรือนสามารถพัฒนาได้ อีก 52 ครัวเรือนต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิด
กลุ่มปัญหาด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย
– ศอ.ปส.จ.สระบุรี ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีมาตรการปราบปรามเชิงรุก ผู้ว่าฯเสนอให้ขออาคารเรียน ร.ร.เทศบาล9 เพื่อขอใช้พื้นที่สำหรับรายงานตัว และคุมความประพฤติของผู้ติดยาเสพติด


กลุ่มแขวงทางหลวงจังหวัดสระบุรี
– การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสระบุรี บริเวณถนนพหลโยธิน (ทล.1) และถนนมิตรภาพ (ทล.2) การแก้ไขปัญหาการจราจร ของแขวงทางหลวง โดยการของบประมาณก่อสร้างจุดกลับรถ เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
– และของบประมาณในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ ที่ ต.บางขโมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี


กลุ่มปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
– กรมชลประทาน จะสนับสนุนการส่งน้ำในการเกษตรให้กับเกษตรกรจนกว่าจะเก็บเกี่ยว สนับสนุนให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เพื่อเน้นการอุปโภคและบริโภคในหน้าแล้ง
– ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย เฝ้าระวังปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม
– มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยที่ผ่านมาทางจังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง
ในการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาจังหวัดสระบุรี

/ดำรงค์  ชื่นจินดา  /รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม