แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ ผลัด 2/2563 ค่ายพระยอดเมืองขวาง (ชมคลิป)

นครพนม – แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ ผลัด 2/2563 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม

________ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 (มทภ.2) พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ ผลัด 2/2563 หน่วยมณฑลทหารบกที่ 210 (มทบ.210)และกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3 พัน.3) หลังจากลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนตามลำแม่น้ำโขง ก่อนเข้าตรวจเยี่ยมได้กระทำพิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์พระยอดเมืองขวาง เพื่อรำลึกถึงคุณความดีและวีรกรรมการต่อสู้เพื่อชาติไทยที่ควรแก่การยกย่องในฐานะวีรบุรุษผู้รักชาติ ผู้ที่เสียสละอทิศตนในการป้องกันอธิปไตยดินแดนไทย เมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 ของพระยอดเมืองขวาง

จากนั้นได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปติดตามการจัดตั้งกองอำนวยการบรรเทาสาธารณะภัย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3 พัน.3) เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติได้ทันท่วงที ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ ผลัด 2/2563 น้องเล็กของกองทัพบกหน่วย มทบ.210และร.3 พัน.3โดยได้รับฟังการชี้แจงบอร์ดวอร์กการฝึกทหารใหม่ การฝึกตามแนวทางพลทหารต้นแบบเน้นพัฒนาสมรรถภาพร่างกายควบคู่ไปกับความรู้ทักษะทางทหาร อุดมการณ์รักชาติ การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ แบบ “New Normal” พบปะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับญาติๆทหารใหม่อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งสอบถามความเป็นอยู่ในการฝึก ข้อกังวลใจต่างๆ

ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการฝึกโดยเน้นย้ำให้ผู้ฝึกทหารใหม่คอยหมั่นสอบถามและดูแลเอาใจใส่เพื่อคลายความกังวลให้กับน้องเล็กของกองทัพบก ค่ายพระยอดเมืองขวาง เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 (มทภ.2) ได้รับประทานอาหารในโรงเลี้ยงของหน่วย ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง เป็นการรับประทานร่วมกับทหารใหม่ ผลัด 2/2563 น้องเล็กของกองทัพบกค่ายพระยอดเมืองขวาง พร้อมทั้งยังได้ มอบเมล็ดพันธ์และปุ๋ยสูตรพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่หน่วย มทบ.210 ผลิตขึ้นร่วมกับ EM บำรุงดิน มอบให้กับญาติทหารใหม่เพื่อนำกลับไปใช้บำรุงดิน พร้อมกับหน้ากากผ้าอนามัยและแอลกอฮอล์ สู้ภัย COVID-19 และมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อใช้บรรเทาความหนาวในห้วงนี้

สำหรับการเยี่ยมเยียนในวันนี้เป็นไปอย่างอบอุ่น ทำให้ญาติทหารใหม่ ผลัด 2/2563 มีความเชื่อมั่น มั่นใจในการดูแลทหารใหม่ของกองทัพภาคที่ 2 เป็นอย่างยิ่ง โดยมี พลตรี บุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 (ผบ.พล.ร.3) พลตรี สามารถ จินตสมิทธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 (ผบ.มทบ.210) พันเอกสุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 ) พันเอก อุทัย นิลเนตร เสนาธิการกรมทหารราบที่ 8 (เสธ.ร.8)พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน 3) พร้อมกำลังพลของหน่วยในค่ายพระยอดเมืองขวางให้การต้อนรับ


________หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.210 และ ร.3 พัน.3 เน้นการฝึกเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 และสอดรับกับภารกิจทางทหารในปีนี้ ได้ดำเนินการฝึกตามนโยบายของกองทัพบก คือได้มีการปรับหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นโดยลดเวลาการฝึกเหลือ 6 สัปดาห์ แต่ยังคงดำรงมาตรฐานการฝึกและพัฒนาศักยภาพไว้อย่างครบถ้วน พร้อมกับเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไว้ในหลักสูตรด้วย โดยการฝึกทหารใหม่ ในสถานการณ์ COVID-19 หน่วย มทบ.210 และ ร.3 พัน.3 ได้มีมาตรการรองรับในทุกมิติ มีการจัดทีมรักษาพยาบาลดูแลตลอดช่วงการฝึก การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ มาตรการเว้นระยะห่าง มาตรฐานความสะอาด “ดูแล ใส่ใจ ห่วงใย เสมือนคนในครอบครัว” ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและกำกับดูแลการรับประทานอาหาร ที่หลับนอน การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ และการปฏิบัติของทหารใหม่ตามคำแนะนำใน “คู่มือทหารต้านภัย COVID-19” ของกองทัพบกอย่างเข้มงวด เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของทหารกองประจำการของหน่วย มทบ.210 และร.3 พัน.3 ต่อไป

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ : มทบ.210/303 PR TEAM
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

ข่าวที่น่าติดตาม