นิพนธ์ ชี้ สงขลา มีศักยภาพความพร้อม รองรับการลงทุนในทุกมิติ ทั้งการเกษตร การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

นิพนธ์ ชี้ สงขลา มีศักยภาพความพร้อม รองรับการลงทุนในทุกมิติ ทั้งการเกษตร การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

 


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สมาคมไทย-จีน จังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ คณะกิตติมศักดิ์ 9 สมาคมแห่งประเทศไทย จากกรุงเทพมหานครฯ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมสังสรรค์ หลังจากการระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ระหว่างสมาคมไทย-จีน และคณะกิตติมศักดิ์ 9 สมาคมแห่งประเทศไทย โดยมี ตัวแทนนายกตระกูลแซ่ 34 ตระกูลแซ่ในอำเภอหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับ

พร้อมด้วยผู้นำองค์กรต่างๆ จาก 34 แซ่ 26 สมาคมจีน อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและ อดีตเลขาธิการ ศอ.บต . นายวิสูตร สิงห์ขจรวรกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวีระ ลำใยทอง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายวินัย มงคล ธารณ์ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี อดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นายไชยงค์ มณีรุ่งสกุล นานกสมาคมฯหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ภัตตาคารต่อฮวด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวข่วงหนึ่งว่า ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมไทย-จีน ขอต้อนรับ ผู้นำคณะกิตติมศักดิ์ 9 สมาคมแห่งประเทศไทย ที่เดินทางมาเยือนจังหวัดสงขลา และในฐานะเป็นรัฐมนตรี ในคณะรัฐมนตรี ขอเรียนว่า รัฐบาลเองได้พยามที่จะทุ่มเททุกอย่าง ในการที่จะผลักดันให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤต โควิด-19 ให้ได้ และขอยืนยันว่า ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดของภาคใต้ เราพร้อมที่จะขับเคลื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายภายในประเทศ ซึ่งในส่วนของการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการดูแล และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นอยู่ขณะนี้

จึงขอถือโอกาสนี้ให้กำลังใจทุกท่าน และในนามตัวแทนของพี่น้องประชาชนจังหวัดสงขลา และตัวแทนสมาคมไทย-จีน ขอต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน ที่บอกว่าเศรษฐกิจใน 3 จังหวัดกำลังจะดีขึ้น ไม่ว่าพืชผลการเษตร ดั้งเดิมก็คือยางพารา หรือพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ก็คือทุเรียนกำลังได้รับความนิยมอย่างยิ่ง ทั่งเบตงและยะลา ซึ่งก็หวังว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษญกิจในจังหวัดขายแดนภาคใต้ และหาดใหญ่ สงขลาก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาร่วมกันพัฒนา จึงอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้นำองค์จากกรุงเทพมหานคร เพราะสงขลาเป็นจังหวัดที่มีโอกาสมากในการที่จะพัฒนาในพื้นที่แห่งนี้ เพราะเรามีด่านมากที่สุดถึง 5 ด่าน เรามีท่าเรือน้ำลึก เรามีสนามบินนานาชาติ เรามีชุมทางรถไฟ ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่า เราเป็นเมืองศูนย์กลางของภาคใต้ พร้อมที่จะรองรับการลงทุนในทุกมิติในทุกโอกาส

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม