กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา มูลนิธิชัยพัฒนาจากโครงการทหารพันธุ์ดี ให้แก่ราษฏร อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

สุรินทร์-กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา มูลนิธิชัยพัฒนาจากโครงการทหารพันธุ์ดี ให้แก่ราษฏร อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

 

 


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จำนวนกว่า 67,600 ตัว ให้แก่ชาวบ้าน ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 30 ครัวเรือน ณ ศาลาประชาคม หมู่บ้าน โดยมีพลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ได้เป็นประธาน ในพิธีมอบพันธุ์ปลาพระราชทานพันธุ์นิลจิตรลดา

ซึ่งปลาที่พระราชทานนี้ เป็นพันธุ์ปลาที่ผลิตจาก ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดย ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” กองพลทหารราบที่ 6 พื้นที่อีสานใต้ ส่วนแยกสุรินทร์ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ ของ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ให้กับประชาชนในครั้งนี้

เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และลดรายจ่ายในครัวเรือน สามารถรับประทาน และจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ จากนั้นพลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และคณะได้ปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ลงสระน้ำของกลุ่มเกษตรกรบ้านจรัส หมู่ที่ 4 เพื่อไว้ขยายพันธุ์ปลา จำนวน 10,000 ตัว อีกด้วย

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม