ประชาชนพร้อมด้วยข้าราชการร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทย

ชลบุรี-ประชาชนพร้อมด้วยข้าราชการร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทย

 

วันนี้ 21 พ.ย.63 ที่ศาลาการเปรียญวัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย วันชาติ วรรณพราหม ปลัดอำเภอสัตหีบ(รักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ระลึกถึงในหลวง ร.9 ถวายพระพรในหลวง ร.10 และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมี พระครูทัศนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ นำพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่วัดในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์


ในการนี้ มีหน่วยงานกองทัพเรือ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน รวมถึง ประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ เข้าร่วมกิจกรรมสวดเจริญพระพุทธมนต์เป็นจำนวนมาก


ตามที่รัฐบาลได้ทำการประสานงานทุกจังหวัด ในการเชิญชวนชาวพุทธ ร่วมสวดมนต์ ทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 7 พ.ย. – 5 ธ.ค.เพื่อความ เป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และเพื่อระลึกถึง ในหลวง ร.9 และถวายพระพรในหลวงร.10 และจากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้คนมีความขัดแย้งทางความคิดในสังคม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำมติที่ประชุมมหาเถรสมาคมว่า ให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันเสาร์ จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 โดยจะเริ่มจากวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งทางวัดสัตหีบ รับ นโยบายของภาครัฐดำเนินการจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ให้กับในหลวง ร.9 และ ในหลวง ร.10 ขึ้น โดยพบว่ามีในส่วนของประชาชนเข้าร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านโดยพร้อมเพรียง

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ข่าวที่น่าติดตาม