อุบลราชธานี-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินและปวงชนชาวไทย

อุบลราชธานี-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินและปวงชนชาวไทย

 

( 21 พ.ย.63) ที่พระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีพระครูสารกิจโกศล เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามที่มหาเถระสมาคมมีมติเห็นชอบให้จัดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ รวมทั้งเป็นวันพ่อแห่งชาติ ถือเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมในเวลา 13.30 น. พระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกพื้นที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

เอกชัย โปธา รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม