รก.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมและต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ลงพื้นที่ติดตามการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

ลำพูน-รก.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมและต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ลงพื้นที่ติดตามการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

 


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายชาคร ณ ลำปาง รก.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมและต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม MOU และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การ จัดการเชื้อเพลิง และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่า

ซึ่งดำเนินการโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระทรวงฯ รวมทั้งนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการฯ


นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะเป็นหน่วยงานหลัก ในการดูแลพื้นที่ป่า อนุรักษ์ ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเชื้อเพลิง และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่า ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 ท้องที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองจากไฟป่า สร้างความร่วมมือ และการรับรู้เข้าใจอย่าง แท้จริง

ทั้งนี้ ได้ร่วมมือกับชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการ แก้ไขปัญหา ให้มีการประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดการเชื้อเพลิง โดยวิธีต่างๆ ในการนี้ จึงนับได้ว่าวันนี้เป็นวันแห่งการเริ่มต้นปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามนโยบายของท่าน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.กระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหานี้ให้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม