ชลบุรี-เปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน (ชมคลิป)

ชลบุรี-เปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน

 

 

ที่โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี

โดยมี ว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอเมืองชลบุรี กล่าวต้อนรับในโอกาสนี้ด้วย จุดประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชน สามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็วเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ กับประชาชนในพื้นที่ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ ชุมชน ในภาพรวมต่อไปในอนาคต

และเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในการต่อราชการและลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทุกภาคส่วนจะต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน หรือเป็นหัวใจของกาปฏิบัติงานทุกงานจะต้องเน้นการให้บริการประชาชน โดยคำนึงถึงความต้องการของ พี่น้องประชาชนเป็นหลัก


ในการจัดงานครั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ยังได้มอบทุนการศึกษาและมอบจักรยานให้แก่นักเรียน และถุงยังชีพเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ประชาชนที่เข้าร่วมงาน นอกนี้ยังมีหน่วยงานของรัฐและเอกชนเข้าร่วมออกร้านจัดนิทัศกาลเพื่อช่วย ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ยังมีการให้บริการ อีกหลายๆ หน่วยงานที่มาให้บริการในงานนี้

รุ่งรัตน์ ชลบุรี /รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม