เพชรบูรณ์-สรุปโครงการเครือข่ายพลเมืองอาสาเพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดเพชรบูรณ์ เดินหน้าเจาะกลุ่มเยาวชน

เพชรบูรณ์-สรุปโครงการเครือข่ายพลเมืองอาสาเพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดเพชรบูรณ์ เดินหน้าเจาะกลุ่มเยาวชน

 

ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดเพชรบูรณ์ นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปการดำเนินการโครงการเครือข่ายพลเมืองอาสาเพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ และแลกเปลี่ยนทิศทางแนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติด โดยมี นายสุเทพ เบียร์ดี ผู้ประสานงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ร.ต.ต.สุขสัณห์ ภิชัย นายกสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นำคณะกรรมการและเครือข่ายสื่อพลเมืองอาสาฯร่วมประชุมฯ


ประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์ จ.เพชรบูรณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์ สมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์ สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็งเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมการประชุม


นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ได้กล่าวว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดเราต้องเน้นหนักให้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ เราต้องป้องกันการเข้ามาของยาเสพติดให้มากกว่านี้ เปรียบเสมือนการวิดน้ำออกจากบ่อ ต้องทำคันกั้นน้ำให้เข้มแข็ง เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้ามา ส่วนภายในบ่อ ต้องรณรงค์ให้ประชาชนตื่นและตระหนักรวมทั้งรู้จักป้องกันตัวเอง ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด นอกจากนี้ในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมองเป้าหมายลงไปที่กลุ่มเยาวชน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ และตระหนักถึงพิษภัย รวมถึงการสนับสนุนกลุ่มต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้เข้มแข็ง และสร้างเครือข่ายใหม่ เพื่อขยายแนวร่วม ในการป้องกันยาเสพติด

มนสิชา คล้ายแก้ว

ข่าวที่น่าติดตาม