วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา​จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตอบสนองความต้องการของชุมชน​

นครราชสีมา-วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา​จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตอบสนองความต้องการของชุมชน​

 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม และเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแต่งหน้าและดูแลผิวพรรณ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา โดยมีนายสุดชาย บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสาขาวิชา ให้การต้อนรับ และพาตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชา ในการนี้ยังได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแต่งหน้าและดูแลผิวพรรณ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 50 คน โดยมีวิทยากร คุณสราวรรณ์ ผดุงเขตต์ คุณสิทธิโชค สุวรรณเนตร์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การอบรม

นายสุดชาย บุตรแสนลี ผู้อำนวยการ​การวิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​นครราชสีมา​ได้กล่าว​ว่า​การจัดอบรมหลักสูตร​ระยะสั้น​ของวิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​นครราชสีมา​ ถือว่าเป็นหนึ่งของนโยบาย​ของอาชีวศึกษา​ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป สำหรับท่านที่สนใจจะอบรมหลักสูตรต่างฺๆของทางวิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​นครราชสีมา​ท่านสามารถติดตามข้อมูลได้จากทางวิทยาลัย​ฯ โดยเน้นให้ผู้เรียน เข้าใจ เข้าถึง นำไปใช้ได้จริง สามารถไปประกอบอาชีพ​ได้ เพื่อเข้าถึงความต้องการของประชา​ชน

อำนาจ​ อภัย​ภักดี​ ข่าว​ภาพ​นครราชสีมา​

ข่าวที่น่าติดตาม