สพป.กระบี่ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน 12 อัตรา 3 วิชาเอก

กระบี่-สพป.กระบี่ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน 12 อัตรา 3 วิชาเอก

 

ที่ห้องประชุมปูดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พบปะและปฐมนิเทศผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 13 อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ 9 อัตรา วิชาเอกภาษาไทย 3 อัตรา และวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา หลังจากนั้นนางญาณีศมน ทวีทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

พร้อมนางกนกวรรณ ปัญญา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำทะเบียนประวัติและสิทธิต่างๆ พร้อมทำหนังสือราชการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
นายสายัณห์ ไกรนรา กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความภูมิใจที่เป็นครู มีเป้าหมายในการทำงาน ยึดนักเรียนเป็นหลักในการทำงาน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน หน้างานคือนักเรียน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตบริการ ยึดหลักการทำงานตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพครู และเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและคนทั่วไปได้…

กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม