แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 25

#สุรินทร์# แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 25

 


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. พล.ท. ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 25 ได้เน้นย้ำการฝึกทหารใหม่ โดยให้คำแนะนำการฝึกทหารใหม่ ดังนี้ 1. ให้จัดตั้ง กอ.ฝึกทหารใหม่ ภายในอาคารถาวร ที่มีสภาพแวดล้อมดี 2. จัดห้องอบรม และ คลังเครื่องช่วยฝึก ภายในอาคารถาวรเดียวกัน มีการแบ่งแยกการใช้พื้นที่ชัดเจน

3. การจัดพื้นที่ฝึกและสนามฝึก ให้ถูกต้องตามคำแนะนำ และต้องมีความปลอดภัย เมื่อใช้ทำการฝึก 4. ผบ.หน่วย ทุกระดับชั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการฝึก ที่ต้องกำกับดูแลเอาใจใส่การฝึกทหารใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมี พล.ต.ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ให้การต้อนรับ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม